Boligsøgende

LEDIGE LEJEMÅL 

 

Du kan finde ledige lejligheder ved enten

UDLEJNINGS PROCES

HVORDAN FOREGÅR EN FREMVISNING?


Efter du har kontaktet Munke Bolig ApS vedrørende dine/jeres boligønsker, vil I blive oplyst, hvilke lejligheder der pt. er ledige. Såfremt der er et eller flere interessante lejemål aftaler vi et tidspunkt for en fremvisning.


Lejemålet fremvises af en repræsentant fra Munkegården, som oftest Viceværten. Under fremvisningen vil vi i fællesskab gennemgå lejemålets rum og tilhørende faciliteter i ejendommen. 


Vi gør opmærksom på, at lejemålet ved fremvisningen fortsat kan være beboet af den tidligere lejer og derfor måske er møbleret, men som oftest vil en lejlighed være tomt og nymalet. 


Vi vil efter bedste evne besvare alle de spørgsmål du måtte have til lejemålet og ejendommen.


Ønsker du efter fremvisningen at indgå en lejekontrakt, er du velkommen til at tilkendegive din interesse med det samme eller efterfølgende kontakte kontoret.


Vær dog venligst opmærksom på at lejemålet kan blive fremvist til flere personer og vi forbeholder os retten til at vælge blandt ansøgerne til lejemålet. 

LEJEAFTALE

 

Hvordan indgår jeg en lejekontrakt?

Er du efter fremvisningen af lejemålet interesseret i at indgå en lejekontrakt, beder vi dig meddele din interesse til kontoret. Er vi fortsat i stand til at tilbyde dig lejemålet, vil vi hurtigst muligt fremsende en lejekontrakt til underskrivelse. Vi opfordrer dig til at gennemlæse lejekontrakten grundigt og kontakte kontoret, hvis du har ubesvarede spørgsmål til kontraktens indhold.


Lejekontrakten fremsendes i to eksemplarer. Du skal underskrive begge lejekontrakter og returnere dem til os senest 1 uge fra modtagelsen. Du modtager efterfølgende det ene eksemplar af lejekontrakten med vores underskrift. Kontrakten er ikke gyldig, før du har modtaget vores underskrevne eksemplar.


Vær venligst opmærksom på at lejekontrakten er betinget af, at du senest 4 uger før overtagelsen af lejemålet har indbetalt depositum samt husleje i henhold til kontrakten. Har du ikke foretaget indbetalingen, bortfalder lejekontrakten uden yderligere varsel.

DAGEN FOR OVERTAGELSE AF LEJEMÅLET

 

Overtagelsesdagen

Inden din indflytning har ejendommens vicevært kontrolleret at eventuelle istandsættelser af lejemålet er blevet afsluttet og at eventuelle malerarbejder er færdiggjort af den professionelle maler. Dato og tidspunkt for overtagelse aftales med ejendomsadministratoren. På overtagelsesdagen vil Viceværten udlevere nøgler til lejemålet, samt ejendommens andre faciliteter, herunder cykelskur og depotrum. Husk at melde flytning på Borger.dk.

 

Hvordan er lejemålets stand ved indflytning?

Vi ønsker at opretholde en høj kvalitet i vores lejemål. Derfor er alle vores lejemål blevet istandsat inden du overtager nøglerne.  Lejemålet er rengjort og vægge og lofter er nymalede i hvide farver. Lejemålets installationer - såsom vandhane, køkkenelementer og hårde hvidevarer - er gennemgået og udskiftet efter behov.

 

Jeg har konstateret fejl og mangler, hvad gør jeg?

Vi opfordrer dig til selv at gennemgå lejemålet for fejl og mangler straks efter indflytning. 

Fejl og mangler skal skriftligt rapporteres til kontoret eller ejendomsadministratoren senest 14 dage efter lejeforholdets begyndelse. Herefter gennemgår du og viceværten i fællesskab lejemålet for de fejl og mangler, som du har konstateret.  Er der væsentlige mangler i lejemålet afhjælper vi disse inden for kort tid.