Nyheder

Nyhed 12.3.2021


Kære lejere i Munkegården    

Så er vi klar med lidt mere information efter branden, og vi har fået et lidt større overblik. Der er fortsat mange løse ender, så vi har endnu ikke et klart overblik over bygningsskadens omfang, og derfor ingen køreplan for, hvad der kommer til at ske og hvornår. Når vi har mere information, vender vi tilbage igen.


Er der lejere i andre bygninger end Kastet 96, der har gener i deres lejemål som følge af branden, og ikke har givet os besked, er det vigtigt, at vi hører fra jer hurtigst muligt.

 

Til de af jer der er direkte berørt af branden, er der nogle praktiske informationer:

  • I de lejemål i Kastet 96, der er totalskadet, vil lejemålet ophøre pr. 4/3 2021 jf. lejelovens §17. Der vil ske en opgørelse af tilbagebetaling af husleje, fraflytning samt depositum mm. Som ved fraflytning.
  • Dette gælder også for de lejemål, der kun er delvist skadet, men hvor adgangsvejen er meget skadet.
  • De lejemål, hvor lejere har sagt lejemålet op pga. brand. Her vil der tilsvarende ske en opgørelse af tilbagebetaling af husleje fra 4/3 2021, fraflytning samt depositum mm. 
  • De lejemål, der kun er delvis skadet og adgangsvejen tilsvarende, her stopper huslejebetalingen pr. 4/3 2021 indtil genindflytning, og der sker en tilbagebetaling for udflytningsperioden, men lejemålet forsætter med mindre lejer selv ønsker at opsige lejemålet på grund af branden. Hvis det ønskes, skal opsigelsen ske umiddelbart efter branden, senere opsigelse vil ske efter almindelige lejelovsregler.
  • I alle lejemål i Kastet 96, er vand og varme måler aflæst og el-selskabet er sat i bero eller afmeldt og afregnes direkte med lejer. Altibox er afmeldt.
  • Alle lejemål i Kastet 96 skal være tømte inden den 16/3 2021, og husk pulte rummet også skal tømmes, så forsikringsfolk kan komme til.
  • Er der lejere der opsiger og fraflytter deres lejemål, men ønsker at modtage information vedrørende Kastet 96 eller ønsker at blive skrevet op til andre lejemål, så send en mail.


 Med venlig hilsen

 Munkegården